Opera space to miejsce, w którym przestrzeń Opery i Filharmonii Podlaskiej można zobaczyć przez soczewkę obiektywu naszego fotografa Michała Hellera. Minimum tekstu, maksimum obrazu.

14.06.19
Wieczór francuski

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
Mykoła Diadiura – dyrygent
Artur Jaroń – fortepian

Skip to content