05.09.20
Verbum nobile!

Wyśmienita wersja koncertowa jednoaktówki Stanisława Moniuszki została owacyjnie przyjęta przez publiczność. Koncert poprzedził wykład Łukasza Lubicz Łapińskiego.

Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Wojciech Semerau-Siemianowski – dyrygent
Violetta Bielecka – przygotowanie Chóru

Serwacy Łagoda – Roman Chumakin
Zuzia – Marta Antkowiak
Marcin Pakuła – Leszek Skrla
Stanisław – Krzysztof Szyfman
Bartłomiej – Mateusz Stachura

Skip to content